Carina Kindbom Månsson är en autodidakt konstnär med rötter i Halmstad, Sverige. 

Carina har alltid haft måleriet och kreativiteten som sin livsnerv, men aldrig haft tid eller vågat satsa fullt ut på sitt konstnärsskap. 

Efter att ha drabbats av återkommande utmattningsdepressioner under flera år, blev konsten väldigt viktig för henne. När inget annat hjälpte blev färgerna hennes "läkemedel" och terapi.

Hon har levt med självtvivel som sin bästa vän genom livet, alltid varit mycket kritisk till sitt arbete och målar ofta över en avslutad tavla i en strävan efter sin egen version av perfektion. Hon bär på en inre rädsla av att visa sig och sitt arbete offentligt, men tror att genom att vidga sina personliga gränser och rädslor, släpper hon in modet i sitt liv. Det är ett måste i livet för att växa.

"Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free".

Jim Morrison

Detta en kreativ dans mellan Carina och de färger som hon älskar så mycket. Så hon hoppas på att få lov att bjuda upp dig till en gemensam dans i färgernas underbara värld!​

Varmt välkomna!
BLI FÖRST ATT LÄSA MINA NYHETER!

Registrera dig här>>>>>